was successfully added to your cart.

Pablo Picasso

Pablo Picasso

Picasso was één van de meest geniale kunstenaars van de twintigste eeuw. Naast schilder was hij ook graficus, keramist, tekenaar en beeldhouwer.
Juist door de veelzijdigheid van zijn scheppend vermogen wordt zijn kunst bepaald. Hij werd geboren in Spanje, maar vestigde zich al vroeg in het centrum van de toenmalige kunstwereld, Parijs.
Daar hanteerde hij een veelheid aan stijlen. Zo kende hij een blauwe periode, van melancholieke, sombere bijna kleurloze schilderijen.
Later breekt zijn “roze” periode aan, vrolijkere schilderen die vrijer van vorm zijn. Onderwerpen bestaan uit acrobaten, goochelaars en harlekijnen. Ronduit vernieuwend en baanbrekend is zijn kubistische werk. Hierbij werkte hij ook veel met collages. Later sluit hij zich aan bij de surrealisten. Dan weer tekent hij op een ronduit klassieke manier, waarmee hij de wetten van de moderne kunst aan zijn laars lapt. Hij is ook politiek geëngageerd en schildert als protest tegen het Duitse bombardement van het Spaanse plaatsje Guernica een gigantisch schilderij wat jarenlang in New York hing en pas na de dood van Franco in Spanje kwam te hangen.
Picasso had ook vele vrouwen en men zegt dat zijn stijlwisselingen samenhingen met de wisselingen van zijn relaties. Toch wordt hij op latere leeftijd wat stijlvaster. In zijn latere scheppingsperiode trok behalve de schilderkunst tevens zijn grafische werk grote aandacht. Enige geliefde thema’s zijn de voorstellingen van faunen en van de schilder met zijn model.
Zelfs als oude man schilderde hij nog dat de vonken ervan af vlogen en was de inspiratiebron voor de jonge kunstschilders die genoeg hadden van de toen heersende trend van saaie conceptuele kunst.
Picasso overlijdt in 1973 op 91-jarige leeftijd en laat een veelzijdig en gigantisch oeuvre na.